Podpore dežele Koroške

  • Pomoč v posebnih življenjskih položajih (HIBL)

Ta podpora se ponuja kot »minimalna dajatev socialne varnosti za ljudi v posebnih življenjskih položajih« po koroškem Zakonu o minimalni podpori socialne varnosti. Gre zlasti za pomoč pri priskrbi in ohranitvi stanovanja, za vzpostavitev ali zagotovitev gmotne življenjske osnove, za premostitev izrednih razmer v stiski. Odobrena enkratna denarna pomoč se praviloma nakaže v vnaprej določen namen. Zakonita pravica do podpore ne obstaja.

V zvezi s krizo zaradi koronavirusa so bili postopki obravnavanja prošenj in izplačevanja poenostavljeni in naj bi bili čim manj birokratski. Prošnje se lahko vložijo po spletu. Posebno za starejše, ki mogoče nimajo dostopa do spleta, obstaja nezapletena možnost vložitve prošnje po telefonu.

Prosimo, da se po telefonu obrnete neposredno na vsakokratno občino.

Prošja za takojšnjo pomoč (obrazec za krizo zaradi koronavirusa) in dodatne informacije: [naprej]


  • »Hitra pomoč« za samohranilke/samohranilce

Pilotni projekt »Hitra pomoč – varujemo vašega (bolnega) otroka« je bil razširjen. Samohranilke/samohranilci lahko brezplačno koristijo ponudbo ob sobotah in/ali nedeljah, če morajo v tem času opravljati poklicno dejavnost in nimajo druge možnosti varstva otroka, ne glede na to, ali je otrok bolan ali ne.

»Hitra pomoč« – dežurna klicna številka, brezplačna ponudba otroškega varstva za zaposlene samohranilke/samohranilce: 0664 - 80 3275 701


  • Nakup kuponov domačih podjetij na spletu

Dežela Koroška, turistični portal „Kärnten Werbung“ in Koroška gospodarska zbornica so koroško ponudbo kuponov razširili na privlačen paket za počitnice in prosti čas – za hotele, izlete in doživetja. Spletna stran www.kaernten.at/gutscheine združuje skoraj vse koroške turistične regije, „Kärnten Card“ in „Genussland Kärnten“. Tudi platformo www.daspackma.at od zdaj naprej lahko uporabljate za iskanje hotelov, zasebnih najemodajalcev ali kmečkih obratov s ponudbo »počitnice na kmetiji«, ki prodajajo bone. Podjetja se lahko registrirajo na domači strani in tam ponudijo svoje bone za počitnice in doživetja.


  • Podpore za koroški šport

Pododdelek Koroška športna koordinacija se trudi za čim manj birokratske in čim bolj praktične rešitve. ODPOVEDI, PRELOŽITVE, SPREMEMBE načrtovanih dejavnosti, za katere so bile izplačane javne podpore, nemudoma sporočite po e-pošti na abt6.sport@ktn.gv.at.

Podrobnejše informacije in prenos podatkovnega lista: [naprej]


  • Podpora za koroške kulturne in umetniške ustvarjalce

Tudi Oddelek 14 – umetnost in kultura se trudi za čim manj birokratske in čim bolj praktične rešitve. V skladu z opozorilom države opozarjamo na podporni sklad Sklada socialnega zavarovanja umetnikov (KSVF) in možnosti družb za upravljanje avtorskih pravic (https://www.akm.at/).

Glede na posledice krize zaradi koronavirusa načelno velja: ODPOVEDI, PRELOŽITVE, SPREMEMBE načrtovanih dejavnosti, za katere so bile izplačane javne podpore, nemudoma sporočite Oddelku 14 – umetnost in kultura po e-pošti na abt14.post@ktn.gv.at.

Podrobnejše informacije in prenos podatkovnega lista: [naprej]


  • Delovne štipendije

Dežela Koroška razpisuje 36 štipendij po 2.760 evrov (v tri- ali šestmesečnih obrokih) za svobodne umetnike in umetnice ter svobodne znanstvenike in znanstvenice, ki so zaradi krize v zvezi s koronavirusom zašli v finančno stisko. Prošnje bo obdeloval Oddelek 14 – umetnost in kultura ob posvetovanju s Koroškim kulturnim gremijem. Vložitev prošenj je možna za vse kulturne panoge, tudi za posredovanje kulture. Upravičene so osebe, ki so bile rojene ali delajo na Koroškem ter osebe, ki so tesneje povezane z deželo Koroško. Rok vložitve teče do 25. maja 2020.

Spletni obrazec bo v kratkem na voljo na kulturchannel.at.


  • Podpora za prireditelje

Referat za turizem bo v prvem koraku nebirokratsko podaljšal vse pogodbe o dotiranju in podpore za prireditelje, ki svojih dogodkov zaradi zvezne uredbe niso oz. ne bodo mogli izvesti. Tako bodo že odobrene dotacije ostale veljavne do leta 2021. Prav tako se pripravlja možnost takojšnjega izplačila podpor za kritje stroškov, ki so že nastali zaradi preložitev ali odpovedi.


  • Posebne ureditve za deželne dajatve

Dežela Koroška nudi odlog plačila deželnih dajatev in se v primeru odloga plačila odpove obrestim. To zaobjema dajatev na turizem in dajatev za varstvo narave, načelno je možen tudi odlog plačila dajatve na motorne čolne. Vendar je treba v prošnji vsekakor podati izjavo, da vodijo posledice virusa SARS-CoV-2 do težav glede plačilne sposobnosti, ki za prosilko oz. prosilca pomenijo stisko. [prenos obrazca prošnje]


  • Bonus za 24-urno oskrbo

Zaradi krize v zvezi s koronavirusom lahko prihaja do nezadostne oz. manjkajoče oskrbe oseb, oskrbovanih v domačem okolju. V namen ublažitve položaja je bilo sklenjeno vsedržavno izplačilo bonusa zaposlenim v 24-urni oskrbi, ki svojo izmeno podaljšajo. Dežela Koroška bo negovalno osebje podprla z bonusom v višini 500 evrov. Smernice in obrazec prošnje: https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=131&subthema=139&detail=588


  • Finančna podpora vzdrževalcem/-kam sistema v primeru dodatnih stroškov

Mnogi zaposleni/-e v poklicih, bistvenih za vzdrževanje sistema, morajo zaradi krize COVID-19 koristiti izredne ukrepe varstva za svoje otroke (npr. mobilno otroško varstvo). Obstaja možnost vložitve prošnje za ustrezno finančno podporo na Oddelku 13 – družba in integracija. Informacije in obrazec prošnje na: https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L91
[nazaj]